Hej och välkommen till oss på Skälbyskolan!

Vi är en skola med stort hjärta och är måna om nära och goda relationer ­­­­­­till både barn, elever och föräldrar. Vårt arbete utgår från den kristna värdegrunden och barnkonventionen med barnens bästa i centrum. Vår vision och devis är Skälbyskolan – lär dig för livet, vilket innebär att våra barn och elever ska få en god kunskapsutveckling, utveckla en god social förmåga och god självkänsla.

Klicka gärna vidare på vår hemsida för att se hur respektive verksamhet arbetar.