Fritidshemmet

Fritidshemmet har två avdelningar, Lilla Fritids som är för förskoleklassens elever och Fritids Connect för elever år 1-6.

Båda verksamheterna är organiserade efter intressegrupper där barnen själva väljer vilken aktivitet man vill delta i under sin fritidstid. Intressegrupperna är baserade utifrån elevernas egna önskemål och förändras över tid.

Trygghet, respekt, gemenskap och ansvar är ledord i verksamheten.