Om oss

Skälbyskolan är en fristående skola som ägs av stiftelsen Citykyrkan och har CK Utbildning AB som huvudman.


Skälbyskolan har en devis ” Skälbyskolan – lär dig för livet”. Med det menas att vi vill ge eleverna goda kunskaper, god självkänsla och en god social förmåga.


Vår verksamhet bygger på kristen värdegrund och FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter. Vi vill att all vår verksamhet ska präglas och genomsyras av detta.


Vi har en förskola som består av fem avdelningar,

en förskoleklass, skola år 1-9 och fritids med två avdelningar.