Ansök här

Skälbyskolans intagningsprinciper är:


Om du erbjuds plats och tackar nej, tas du bort ur kösystemet.

Ångrar du dig finns möjlighet att göra ny ansökan, men hamnar då sist i kön.


Skolan har upp till 22 elever i varje klass.

Personuppgiftsbehandling:

När du ställer dig i kön hos oss, samtycker du till att vi får del av dina personuppgifter. Uppgifterna hanteras enligt GDPR och kommer finnas i vår administration för att hantera intag av elever till vår skola. De skickas inte till någon annan part och kommer finnas hos oss så länge ni står kvar i kön.