Ansök här

Skälbyskolans intagningsprinciper är:

  1. Verksamhetsmässiga samband (vår egen förskola)

  2. Syskonförtur

  3. Ködatum


Om du erbjuds plats och tackar nej, tas du bort ur kösystemet.

Ångrar du dig finns möjlighet att göra ny ansökan, men hamnar då sist i kön.

Personuppgiftsbehandling:

När du ställer dig i kön hos oss, samtycker du till att vi får del av dina personuppgifter. Uppgifterna hanteras enligt GDPR och kommer finnas i vår administration för att hantera intag av elever till vår skola. De skickas inte till någon annan part och kommer finnas hos oss så länge ni står kvar i kön.