Förskoleklassen

I förskoleklassen arbetar vi med de första grunderna i språket, matematiken och det sociala samspelet, för att ge eleverna de bästa förutsättningarna inför skolstart.

Elevernas intressen och lust till lärande är utgångspunkten i undervisningen och dagen varvas med lektioner och fri lek.

Förskoleklassen har ett nära samarbete med skolan och pågår under fyra och en halv timme per dag. Mat serveras varje dag i matsalen och är del av förskoleklassens dag.